Slovenská asociácia poisťovní

Je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Aktivity asociácie sú zamerané hlavne na oblasť ekonomiky poistenia, vzdelávania a propagácie poisťovacieho sektora ako celku.

Aktuálne informácie

Výbuch plynu v bytovom dome v Prešove - sumarizované postupy a odporúčania pre rýchle vybavenie nárokov z poistenia

Slovenská asociácia poisťovní menom svojich členov vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť rodinám pozostalých a......

Archív aktualít