Predtým, ako pristúpite k vypĺňaniu formulára, odporúčame, aby ste sa presvedčili či spĺňate podmienky pre podanie ARS:

 • Ak som spotrebiteľ (teda som fyzická osoba nepodnikateľ, nekonám v rámci predmetu svojho zamestnania alebo povolania; spotrebiteľom nie je osoba v pozícií poškodeného) a súčasne
 • Domnievam sa, že poisťovňa porušila moje práva spotrebiteľa a zároveň som sa už v poisťovni jeden alebo viac krát bezúspešne sťažoval (túto skutočnosť dokladujem listom alebo e-mailom poisťovni), pričom
 • Poisťovňa, ako druhá strana sporu, je členskou poisťovňou Slovenskej asociácie poisťovní.
 • Písomne

  vypísaním a podpísaním formuláru Návrhu na začatie ARS zaslanom doporučenou poštou na adresu: Slovenská asociácia poisťovní, Poisťovací ombudsman, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava.

 • Formulár Návrhu na začatie ARS konania si môžete stiahnuť tu.

 • E-mailom

  vypísaním a podpísaním formuláru Návrhu na začatie ARS naskenovanom a zaslanom e-mailom na

 • Formulár Návrhu na začatie ARS konania si môžete stiahnuť tu.

 • Elektronicky

  prostredníctvom elektronického formuláru Návrhu na začatie ARS konania.

 • Formulár Návrhu na začatie ARS konania si môžete stiahnuť tu.

  Ústne do zápisnice

  napríklad v rámci osobnej konzultácie. Konzultácie prebiehajú každý týždeň v utorok v čase od 10. hodiny do 15. hodiny, príp. telefonicky na +421-2-3210 1848, +421-2-3210 1849.

 • vyjadrenie členskej poisťovne SLASPO na sťažnosť alebo dôkaz, že som poisťovňu kontaktoval bezvýsledne, t. j. v lehote 30 dní od odoslania mojej sťažnosti poisťovňa neodpovedala,
 • kópie všetkých dokladov, ktoré sa veci týkajú, najmä poistná zmluva a všetky jej súčasti a prílohy, t. j. poistné podmienky a ďalšie dojednania, príp. záverečná likvidačná správa, resp. iná komunikácia s poisťovňou alebo fotodokumentácia.

V súvislosti s prevenciou šírenia nákazy COVID - 19 je z technických príčin táto funkcia dočasne nedostupná. Prosíme o podanie Vášho návrhu prostredníctvom e-mailu: . Ďakujeme za pochopenie.

Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.